HPU-home | Literatuur | Verantwoording

Keac

Wetenschappelijk Nieuws

De volgende onderzoeken lopen in samenwerking met artsen, biochemici of andere bedrijven.

  • Een presentatie van het onderzoek naar het verband tussen histaminespiegel, leeftijd en zonlichtgevoeligheid treft u op deze pagina aan: histamineonderzoek
  • Is het hemopyrrollactamcomplex in de urine van pasgeborenen al vast te stellen? In samenwerking met een kinderarts.
  • Wat is het verschil in uitscheiding van HPU over de dag?
  • Welke invloed heeft het gebruik van geneesmiddelen op de HPU-uitscheiding van het hemopyrrollactamcomplex? In samenwerking met een farmaceutisch bedrijf.
  • Wat is de invloed van de menstruatiecyclus op de uitscheiding van het hemopyrrollactamcomplex? De eerste gegevens kunt u bekijken. (Zie grafiek).

 

Wilt u onderzoek doen en gebruik maken van de HPU-test®. Stuur dan een korte onderzoeksopzet naar Dr. J. Kamsteeg, KEAC, Petrus Dorrstraat 4-a, 6466 HZ Kerkrade.
Vooralsnog zal de HPU-test® voor onderzoeksdoeleinden, bij kleine aantallen patiėnten, kosteloos te beschikking worden gesteld.

Zoals u ziet worden de lopende onderzoeken wel op deze site vermeld, maar dit kan eventueel anoniem.

 Intro | KEAC index | HPU website | English