HPU-home | Terug naar: Wat is?

Verantwoording

W. McGinnes

Ruim veertig jaar geleden werd door Hoffer in de urine van 60 procent van de schizofrenie-patienten, verhoogde concentraties pyrrolen aangetroffen. Hij toonde aan dat een hoge dosis niacinamide (vitamine B3) niet alleen de concentratie van deze pyrrolen sterk laat dalen, maar dat ook de symptomen eveneens drastisch afnemen.

Pfeiffer introduceerde met veel succes de behandeling van pyrrolurie-patiënten met zink, vitamine B6 en anti-oxidanten. Vanaf die tijd worden wereldwijd vele tienduizenden patiënten in vele landen behandeld, en met veel succes.

De frequentie van pyrrolurie bij het Down syndroom is ongeveer 70 procent (Jackson, Riordan), bij autisme ruim 50 procent (Audhya), bij alcoholisme 40 procent (Mathews-Larson), en de frequentie bij ADHD 30 procent (Walsh).

Een verhoogde pyrrolen-uitscheiding in de urine altijd samen met het slecht kunnen verdragen van psychische en fysieke stress. Deze stress verhoogt tevens de uitscheiding van pyrrolen in de urine.

Lage zinkspiegels in de erytrocyten (Audhya) en witte bloedcellen (McLaren-Howard) correleren met de uitscheiding van pyrrolen, evenals de behoefte aan zink en vitamine B6. Deze behoefte kan in sommige gevallen erg hoog zijn.

Pyrrolen zijn instabiel in de aanwezigheid van licht. In 1976 werd vastgesteld dat hydroxyhemopyrrolin-2-one (HPL), een hydroxy-lactam van hemopyrrol (of kortweg hemopyrrol genaamd), de belangrijkste component is. Verschillende laboratoria over de wereld gebruiken KP of HPL als interne standaard voor de klinisch chemisch onderzoek.

HPL remt de heem-synthese (Graham). Experimenteel, leidt een remming van de heem-synthese altijd tot een lage cellulaire zinkconcentraties, hoge ijzerconcentraties en oxidatieve stress in de cel (Ames). De heem-afhankelijke enzymen zoals catalase, peroxidase, NO-synthase, cystathionine synthase, heme-hemopexin (synthese van metallothioneine), cytochrome P-450, en cytochrome voor de energieproductie, spelen een rol in de anti-oxidanten verdediging.

 

HPL wordt sterk geassocieerd met de depletie van arachidonzuur (Bibus), dat door vrije radicalen aangevallen wordt en omgezet wordt in levuglandine en isolevuglandine, die vervolgens omgezet kunnen worden in pyrrol-weefsel-adducten (figuur 1.)

Deze pyrrol-adducten auto-oxideren tot hydroxylactam (Salomon), en de pyrrol-groep van deze adducten komt overeen met de structuur van HPL.

Het is bekend dat pyrrolen in de urine afkomstig zijn van gevormd pyrrol-weefsel-adducten (Batoreu).

HPL blijkt derhalve ook afkomstig te zijn van oxidatieve beschadiging van vetten en eiwitten.

Recent onderzoek toont een correlatie aan tussen HPL enerzijds en glutathion, GSH-peroxidase, lipoperoxide, isoprostane en apoptose-spiegels anderzijds.

.Intro | KEAC index | HPU website | English