HPU-home | Literatuur | Wetenschappelijk nieuws

Keac

Wetenschappelijke verantwoording


Inleiding

Bij een groot deel van de ruim 4000 patiënten met meer dan 1.0 µmol/l haemopyrrolactamcomplex in de urine werden volbloed histamine, TSH, fructosamine en totaal-gluten bepaald. Tevens werden bij deze patiënten een uitgebreide vragenlijst en bij een steekproef een uitgebreide anamnese afgenomen. De gegevens over HPU zijn hieraan ontleend.

Van deze groep patiënten is nu een deel uitgewerkt. Financiële middelen en/of mankracht worden gezocht voor de verdere uitwerking van deze gegevens.

 

Volbloed Histamine

Minder dan 4,5 % van de HPU-patiënten hadden verhoogde volbloed histamine (hoger dan 51 µg/l). Bijna een derde van de patiėnten had een verlaagde waarde (<28 µg/l). De gemiddelde waarde bedroeg 33 µg/l histamine. Het zinktekort veroorzaakt een koperoverschot in het lichaam, hetgeen ook in het serum kon worden aangetoond. Koper activeert de enzymen MAO en DAO waardoor de histaminespiegel zal gaan dalen.

 

TSH

Tien procent van de patiënten had afwijkende TSH-waarden, dat wil zeggen TSH-waarden <0.25 of groter dan 5. De gemiddelde TSH-waarde bedroeg 1.86 U/l. Bijna 60% van de patiënten had een waarden lager dan 2.0. Volgens Eidenier moet een dergelijke waarde bij mensen van middelbare leeftijd als afwijkend worden beschouwd, omdat statistisch significante afwijkingen werden gevonden in serum chloor, serumgastrine, etc.

 

Fructosamine

Bij fructosamine werden zowel verhoogde als verlaagde fructosamine-spiegels gevonden. Normaliter daalt bij HPU-patiënten op jongere leeftijd de fructosamine spiegel om op oudere leeftijd om te slaan in een verhoogde fructosamine-spiegel.

Vijfendertig procent van de HPU-patiënten had een verlaagde fructosamine-spiegel (<240 µmol/l); de helft had een verhoogde fructosaminespiegel (>260 µmol/l); waarvan 18% een waarde >290 µmol/l had.

Opvallend is dat de extreme waarden vooral bij de leeftijdscategorie <35 jaar voorkomt. Bij deze categorie hadden zeer weinig HPU-patiënten een normale bloedsuikerspiegel. Zestig procent had een verhoogde spiegel en 30% een verlaagde spiegel.

 

Totaal-Gluten

Meer dan 90% van de patiënten toonde een reactie op totaal-gluten. Totaal-gluten is de glutenfractie van zowel tarwe, rogge, gerst als haver. Bij 10% van de patiënten was de waarde zo hoog (>0.500) dat dieetmaatregelen nodig waren. De gemiddelde waarde bedroeg 0.330, hetgeen overeenkomt met een klasse 2 reactie.

 Intro | KEAC index | HPU website | <english.htm"English