HPU-home | Wat is HPU? | Klachtenpatroon | Belastende factoren

Keac

Vals-positieve uitslagen

HPU-test

Valsnegatieve uitslagen

Vals-positieve waarden

Bij de meeste porfyrie-ziekten wordt hemopyrrollactamcomplex (HPL) in de urine uitgescheiden. Het kan zijn dat er sprake is van een andere porfyrie-ziekte. De concentratie HPL kan beïnvloed worden door chemische belasting, maar ook door voeding. De hoogste concentratie HPL in de urine vindt men doorgaans enkele uren na de warme maaltijd. Alcoholisme, hyperthyroidisme (verhoogde schildklier-verwerking) en mononucleosis (infectieziekte met lymfklierzwellingen) kunnen de uitslag beïnvloeden.

De volgende ziekten en omstandigheden kunnen de uitslag verhogen: pernicieuze anemie, Syndroom van Bartter, levercirrose, Ziekte van Crigler-Najjar, Ziekte van Gilbert, hepatitis, sferocytose, malaria, sikkelcelziekte, kort na een hartinfarct, fysieke stress, psychische stress en kort na operatie of ongeval. In dit geval is er niet per definitie sprake van een vals-positieve uitslag.

 Intro | KEAC index | HPU website | English