HPU-home | Wat is HPU? | Klachtenpatroon | Belastende factoren

Keac

Vals-negatieve uitslagen

HPU-test

Valspositieve uitslagen

Vals-negatieve waarden

Uw uitslag kan vals-negatief zijn indien u de laatste maanden regelmatig vitaminen, met name B-vitaminen en/of zink/mangaan gebruikt heeft bijvoorbeeld in de vorm van een multivitaminen/mineraal. De hoeveelheid uitgescheiden HPU daalt geleidelijk en zal in de korte periode dat u geen supplementen hebt gebruikt, vlak voor de uitvoering van de test, wel weer wat toenemen, maar misschien onvoldoende om een positieve uitslag te krijgen. 

Globaal kunt u ervan uitgaan dat bij een gebruik van meer dan 100 mg vitamine B6 over langere tijd (in een periode van weinig stress) u een negatieve uitslag mag verwachten. De uitslag is ook verlaagd indien u de nacht ervoor een aantal keer heeft moeten plassen of indien u diuretica (plastabletten) gebruikt. 

Heel specifieke geneesmiddelen kunnen de hoeveelheid uitgescheiden HPL negatief beïnvloeden. Ook bloedarmoede door andere oorzaak dan HPU, zoals een tekort aan vitamine B12, sikkelcelanemie en verlaagde bilirubine-waarden kunnen aanleiding zijn voor lagere concentraties HPL in de urine. 
 
 

Intro | KEAC index | HPU website | English