HPU-home | Wat is HPU? | Klachtenpatroon | Belastende factoren

Keac

HPU-testen uitgebreid

Valspositieve uitslagen

Valsnegatieve uitslagen

HPU-test ®


HPU-testen uitgebreid

De HPU –Test® is evenals de PKU-Test een screeningstest. De PKU-Test is beter bekend als de hielprik bij baby's. Hierbij wordt getest welke baby's later de ziekte (PKU, fenylketonurie) kunnen ontwikkelen.

De HPU–Test® wordt niet in het bloed, maar in de urine uitgevoerd. Ook hier wordt gekeken wie later symptomen door HPU kunnen krijgen.

HPU ontwikkelt zich niet tot een specifieke ziekte, maar tot een reeks van symptomen, van mild tot zeer ernstig, zoals gewrichtsklachten (hypermobiliteit of overbeweeglijkheid), menstruatieklachten, verminderde vruchtbaarheid, bekkeninstabiliteit, depressiviteit, hart- en vaatziekten, bloedarmoede, ouderdomsdiabetes, schildklierklachten en overgewicht na de zwangerschap. HPU komt voornamelijk bij vrouwen voor.

Wanneer u zichzelf (deels) herkent in het klachtenpatroon dat veroorzaakt kan worden door HPU, kan het zijn dat u zichzelf de vraag stelt: "Heb ik misschien HPU?".

Vooral wanneer u de symptomen herkent die kunnen ontstaan door directe tekorten aan vitamine B6, zink en mangaan, kan het zinvol zijn een antwoord te vinden. Met name één van de directe symptomen is kenmerkend voor mensen met HPU: een verhoogde beweeglijkheid van de gewrichten (hypermobiliteit). Veel vrouwen kunnen bijvoorbeeld hun pink recht naar achteren leggen, of hun duim overstrekken (zie: foto1 en foto 2). Ook overbeweeglijkheid van het kaakgewricht komt vaak voor.

Daarnaast zijn veel vrouwen met HPU vermoeid. Vermoeidheid bij HPU kan het gevolg zijn van hypoglykemie, een verminderde levercapaciteit, een laag histamine-gehalte en/of onderactiviteit van de bijnier.

Talloze vrouwen met vermoeidheidsklachten lopen het medisch en alternatieve circuit af, op zoek naar een remedie.

Vermoeide patiënten worden dikwijls verkeerd behandeld of foutief gediagnosticeerd. Een voorbeeld is de 'rest-diagnose' chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS of ME). Een deel van de vrouwen die leven met het etiket 'ME' of 'CVS' heeft in werkelijkheid HPU en is derhalve te behandelen.

Wanneer u een antwoord wilt op de vraag of u HPU heeft, kunt u de vragenlijst uitprinten die u vindt op deze site. De vragenlijst is ook opgenomen in het boek Hebt u HPU?

Wat is HPU?

HPU is een status waarbij Hemopyrrollactamcomplex in de urine in een verhoogde concentratie wordt uitgescheiden. HPU kan het beste gezien worden als een familiaire dubbele deficiëntie van zink en vitamine B6 (pyriodxaal-5-fosfaat) die niet met de voeding is aan te vullen.

Dit beeld is stress-geïnduceerd. Bij stress dient men niet alleen te denken aan psychische stress, ook fysieke stress zoals griep, brandwonden en darminfecties, kunnen symptomen induceren of verergeren.

Aangezien een tekort aan vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat), de afname van zink, chroom, en in mindere mate ook mangaan en magnesium veroorzaakt, kan men ook alleen van een pyridoxaal-5-fosfaat-deficiëntie uitgaan. Vitamine B6 is ook betrokken bij de productie van vitamine B3 uit tryptofaan. Ook deze vitamine is bij HPU verlaagd.

Hier is sprake van tekorten, die niet door vitamine- of mineraalrijke voeding kunnen worden aangevuld. Deze tekorten worden veroorzaakt door de productie van een groep chemische verbindingen die pyrrolen worden genoemd. Een van deze pyrrolen is het HPL (hydroxy-hemopyrrolin-2-on-complex ) en wordt met de urine uitgescheiden. Het is een afvalproduct van de haemsynthese en de afbraak van bilirubine. Haem is de basisbouwsteen van hemoglobine, myoglobine en cytochroom C, een levereiwit en nog een groot aantal andere eiwitten en enzymen.

Historie

In het verleden werd door Pfeiffer een verband verondersteld tussen bepaalde symptomen en de aanwezigheid van kryptopyrrol. Kryptopyrrol bleek een mengsel van verschillende pyrrolen te zijn, waarvan de structuur niet geheel duidelijk was. Door opheldering van de structuur van de belangrijkste verbinding, is een beter bepaling mogelijk.

De samenhang tussen de uitgescheiden stof, HPL, en de symptomen is daarmee veel duidelijke vast te stellen.

HPU-testmogelijkheden

Het HPU-onderzoek bestaat uit een aantal testmogelijkheden. Naast de HPU-vragenlijst (zie elders op deze website), is de meest eenvoudige mogelijkheid, de urine te testen op de aanwezigheid van het hemopyrrollactam-complex. Dit is een eenvoudige urinebepaling waarvoor een geringe hoeveelheid midstroom ochtendurine benodigd is. De test kost € 53,63. Personen die langdurig ziek zijn of bedlegerig dienen een HPU-test op basis van een 24 uurs urine te overwegen. De kosten daarvan bedragen € 65,50.

HPU-screening

Die HPU-screening bestaat uit meerdere testen die met behulp van een bloedafname worden uitgevoerd. De HPU-screening bestaat uit een fructosamine-bepaling, een IgA-totaalglutentest, een volbloed-histaminebepaling en een eenvoudig hormoononderzoek. De kosten van dit bloedonderzoek bedragen € 149,50 (€ 162,- incl. basistarief).

Er is een nog uitgebreidere mogelijkheid namelijk:

HPU-screening met uitgebreid allergieonderzoek

Met dit onderzoek wordt niet alleen fructosamine, volbloedhistamine, IgA-totaalgluten, IgE-totaal, maar ook een compleet allergieonderzoek op 100 voedingsmiddelen en schimmels gedaan. Deze test wordt aangeraden bij darmklachten, allergische reacties zoals hooikoorts, eczeem, en dergelijke. De kosten van dit uitgebreide bloedonderzoek bedragen € 315,-. (€ 327,50 inclusief basistarief). Bij de vragenlijst vindt u ook een advies over eventueel verder uit te voeren tests.Intro | over KEAC | HPU website | English