Keac

 

Statistieken
Het KEAC heeft vanuit 5338 ingevulde vragenlijsten een database samengesteld.

De resultaten zijn te zien in twee totaalrapporten:
van patiėnten met HPL-waarde groter dan 0,6 µmol/l en
van patiėnten met HPL-waarde groter dan 1 µmol/l.

Totaalrapport HPL-waarde groter dan 0,6 µmol/l.

Totaalrapport HPL-waarde groter dan 1 µmol/l.