HPU-VRAGENLIJST

Inleiding

Deze vragenlijst heeft tot doel vast te stellen of u mogelijk HPU heeft. Er zijn twee mogelijkheden om de antwoorden op deze vragenlijst te boordelen:

  1. Toelichting op de vragenlijst Met behulp van de toelichting op de vragenlijst kunt u zelf vaststellen of een HPU-urinetest zinvol is en indien die test uiteindelijk positief is, welk aanvullend onderzoek zinvol kan zijn. Deze mogelijkheid vereist wel enige kennis van de achtergronden. Deze mogelijkheid is daarom vooral geschikt wanneer u het boek "Hebt u HPU?" of de HPU-patiënteninformatie heeft gelezen.
  2. Sleutel op de vragenlijst Met behulp van deze benadering kiest u voor een meer speelse, maar hopelijk niet minder verantwoorde manier om de vragenlijst te beoordelen. Hiervoor is geen achtergrondkennis nodig.

 

 

Onderzoek

In samenwerking met een Universitair Onderzoekscentrum zullen bij ruim duizend HPU-patiënten, die onderstaande vragenlijst volledig hebben ingevuld, de antwoorden worden gecorreleerd aan de resultaten van de HPU-screening. Het doel hiervan is tot een screeningvragenlijst te komen en verdere erkenning te krijgen van HPU als stofwisselingsvariant of -ziekte. Een screeningvragenlijst is van groot belang voor (school)artsen om kinderen die de aandoening hebben te kunnen herkennen.

De vragenlijst wordt uiteindelijk gekoppeld aan de resultaten van de HPU-test, histamine volbloedtest, totaal-glutentest, fructosamine test en hormonale regulatie en eventueel ander onderzoek. U kunt deze vragenlijst ten behoeve van dit onderzoek opsturen indien u nader onderzoek heeft laten verrichten.

 

Naam :…………………………..

Adres : …………………………

Postcode/woonplaats : ………………………….

Geboortedatum :…………………………..

 

 

Na het koppelen van de resultaten van het laboratoriumonderzoek aan deze vragenlijst worden uw persoonsgegevens verwijderd.

 

 

 

Gelieve alleen de antwoorden aan te kruisen die van toepassing zijn.

 

 

 

 

Laboratoriumonderzoek

 

HPU :

 

Volbloed histamine :

 

Fructosamine :

 

IgA-totaal-gluten :

 

TSH :

 

Progesteron :

 

Cortisol :

 

Insuline :

 

Oestradiol :

 

Testosteron :

 

Totaal-IgE :

 

Totaal-IgG4 :

 

IgG4-specifiek klasse 4 :

 

IgG4-specifiek klasse 3 :

 

IgG4-specifiek klasse 2 :

 

IgG4-specifiek klasse 1 :

 

____________________________________________________

Hormonale regulatie

 

_____________________________________________________

Karakter

 

_____________________________________________________

Gewrichtsproblemen

 

 

 

 

 

_____________________________________________________

Zonlichtgevoeligheid

 

_____________________________________________________

Allergieën

 

_____________________________________________________

Histamine-gevoeligheid

 

_____________________________________________________

Menstruatieklachten

 

_____________________________________________________

Zwangerschapsproblemen

 

_____________________________________________________

Gewichtsproblemen

 

geslachtskenmerken.

_____________________________________________________

Suikerproblemen

 

 

_____________________________________________________

Algemene gezondheidsklachten

 

 

 

 

Toelichting HPU-vragenlijst

 

Hormonale regulatie

Bij HPU-patiënten wordt meestal een daling van de TSH-productie door de hypofyse aangetroffen (TSH <2). Deze daling kan een storing veroorzaken in de functie van de bijnier, alvleesklier (bloedsuikerproblemen, darmklachten zoals winderigheid vlak na de maaltijd) en de maag (vol gevoel, later maagzuur). De bijnierproblemen laten zich herkennen door een daling van de bloeddruk en frequent plassen. Meestal wordt volstaan met in eerste instantie alleen de TSH te bepalen. Bij lage bloeddruk en/of regelmatig plassen kan ook cortisol gemeten worden. De bloedafname dient dan voor 10.00 uur 's ochtends plaats te vinden. Alhoewel in het bloed weinig afwijkingen in het cortisol worden gemeten, worden deze afwijkingen wel aangetoond in een bijnierspeekseltest waarbij over de dag de productie van cortisol wordt gevolgd. Meestal betreft het een verschuiving van de productiepiek naar de ochtend.

 

Karakter

De in de vragenlijst genoemde kenmerken zijn typisch voor een HPU-patiënt, zoals perfectionisme, het vermogen om kleuren goed op elkaar te kunnen afstemmen en ongeduld. Toch behoeven niet alle kenmerken aanwezig te zijn. De HPU-patiënt heeft een zeer sterk doorzettingsvermogen, maar door impulsief gedrag begint zij nogal eens aan cursussen die zij niet afmaakt. Meestal wordt een groot aantal (zes of meer) van deze kenmerken gescoord.

 

Gewrichtsproblemen

Problemen met optrekken aan de ringen of klimmen in een touw wijzen op een verminderde spieropbouw van de armen, wat typisch is voor HPU. Andere kenmerken worden hier genoemd, zoals knieklachten (voornamelijk links), bekkeninstabiliteit, hernia, verhoogde speling op de gewrichten (kaken) en lenigheid. Deze typisch kenmerken geven aan dat mogelijk sprake is van HPU.

 

Zonlichtgevoeligheid

De HPU-patiënt is lichtgevoelig, pijngevoelig en geluidgevoelig. Dit varieert in mate. Het gezicht is bleek, de rest van de huid wordt goudbruin. Naarmate men ouder wordt, neemt het vermogen om bruin te worden sterk af. Zonneallergie komt in het voorjaar veel voor. In deze categorie worden over het algemeen vrij veel (vijf of meer) kenmerken gescoord.

 

Allergieën

Door het dystress-syndroom met uiteindelijk een verminderde productie van beschermende IgA-antistoffen, komt allergie betrekkelijk veel voor, ook zonder dat er sprake is van atopie (dit wil zeggen dat men een verhoogde productie van IgE-antistoffen heeft). Typische verschijnselen zijn hooikoorts in de zomermaanden, meestal zonder dat er IgE-specifieke reacties aantoonbaar zijn. Deze reacties treft men ook aan voor de huisstofmijt in het begin van het stookseizoen, en bij pilgebruik voor sperma. Door de beperkte productie van beschermende antistoffen van het type A, zal een relatief groot deel verloren gaan aan het neutraliseren van sperma in de vagina. Hierdoor zullen eerder elders tekorten optreden. Vaginale infecties van Candida komen daardoor veel voor (zie: Menstruatieklachten).

De reacties op steenvruchten e.d. zijn geen allergische reacties, maar pseudo-allergische reacties. HPU-patiënten hebben een slechte eiwit- en zetmeelvertering. Mede daardoor komen er veel allergieën voor.

Bij veel allergische verschijnselen is het zinvol totaal-IgE te laten bepalen om gewone allergie uit te kunnen sluiten. Is totaal-IgE niet verhoogd, dan kan een IgG4-allergie onderzoek (voedsel/schimmel) zinvol zijn. Bij chronische KNO-klachten wordt een alfa-1-antitrypsine bepaling aangeraden.

 

Histamine-gevoeligheid

Vermoeidheid, huidklachten, jeuk, koude handen en voeten en overtollige haargroei zijn verschijnselen van een verlaagde histamine. De overige kenmerken hebben hier ook mee te maken. Jeuk kan echter ook door een verhoogd histamine-gehalte worden veroorzaakt. In deze categorie worden meestal vrij veel kenmerken (vijf of meer) gescoord.

 

Menstruatieklachten

Het uitblijven van de menstruatie of weinig bloedverlies tijdens de menstruatie zijn typische HPU-verschijnselen. Het geringe bloedverlies kan een aanwijzing zijn voor bloedarmoede. Een storing in de hormonale regeling kan juist zorgen voor een versterkt bloedverlies. Vaak gaat dit samen met hoofdpijn vlak voor of tijdens de menstruatie. Dystress kan blaasontstekingen of steeds terugkerende vaginale schimmelinfecties veroorzaken.

Bij veel klachten wordt de bepaling van testosteron, oestrogeen, adrenaline en progesteron aanbevolen. Prolactine kan bepaalt worden om een beeld te krijgen van dystress. Indien het al voor de zwangerschap aanwezig was, zal de kans op depressiviteit na de zwangerschap groter zijn, evenals langdurig afscheiding van de tepels.

 

Zwangerschap

Langdurige misselijkheid kan een kenmerk zijn van HPU. Afhankelijk van de soort afwijking in de hormonale regulatie voelt u zich fitter of juist zieker tijdens de zwangerschap. De baby's worden vaak te vroeg geboren. De kinderen zijn vaak of voornamelijk meisjes of in combinatie met een man met een afwijkend histamine-gehalte voornamelijk mannen. Bij een verlaagd progesteron zal een zwangerschap niet gemakkelijk tot stand komen. Bij ongewild kinderloosheid kan de bepaling van FSH (vervroegd in de overgang) en progesteron (innestelen van bevruchte eicel blijft uit) zinvol zijn.

 

Gewichtsproblemen

Ondanks dat er meestal geen afwijking in de schildklierhormonen worden gevonden, is anamnestisch een beeld van een onderfunctie van de schildklier heel normaal. De toename van het gewicht zit echter eerder in een autonomie van de schildklier of een hyperinsulinisme. Bij overgewicht dient men insuline (nuchter) te bepalen.

 

Suikerproblemen

Alhoewel het klachtenbeeld lijkt te wijzen op een sterk wisselende (reactieve ) of lage bloedsuikerspiegel, blijkt uit onderzoek dat ook regelmatige een te hoge bloedsuikerspiegel wordt gevonden. De dieetmaatregelen zijn in grote lijnen hetzelfde. De verhoogde bloedsuiker wordt veroorzaakt door een gebrekkige activering en deactivering van insuline door de lever middels glutathion-koppeling. Een fructosamine-bepaling is sterk aan te raden. Een HbA1c kan een vervanger zijn, maar heeft een minder brede range. Over het algemeen worden in deze categorie vrij veel kenmerken (vijf of meer) gescoord.

 

Algemene gezondheidsproblemen

Verstopping of diarree zijn aanleiding voor een bepaling van IgA-totaal-gluten. Dit is een vorm van glutengevoeligheid anders dan coeliakie.

Bijkomend kan een secundair magnesiumgebrek andere problemen veroorzaken. Migraine, het trillen van spieren of oogleden en gespannen spieren zijn aanwijzingen voor een magnesiumgebrek.

HPU levert een zogenaamd -itisbeeld op, dit is een beeld van allerlei ontstekingen in het lichaam. Een deel van deze klachten wordt veroorzaakt door een verminderde afweer tegen bacteriën, schimmels en virussen.

 

Sleutel HPU-vragenlijst

 

Inleiding

Met deze sleutel kunt u op een meer speelse, maar hopelijk niet minder verantwoorde manier nagaan of een HPU-urinetest zinvol is en op welke gebieden duidelijke invloeden merkbaar zijn. Deze gebieden geven aan welke onderzoeken aanvullend zinvol kunnen zijn om eventueel na een positieve HPU-urinetest uit te voeren.

 

Hormonale regulatie

Scoort u in deze rubriek 4 of meer kruisjes, zet dan in het overeenkomstig vakje op pagina 25 een "1". Scoort u minder dan vier, maar in ieder geval wel: "Ik moe(s)t regelmatig plassen" en "ik heb/had lage bloeddruk" en een van de overige items, zet dan toch een 1 in dit vakje. De TSH kunt u laten bepalen om een indruk te krijgen van de hormonale regulatie en indirect de schildklier. TSH wordt afgegeven door de hypofyse en regelt de schildklier.

Bij lage bloeddruk en/of frequent plassen kunt u de cortisol laten bepalen. Het bloed dient dan voor 10.00 uur te worden afgenomen. Vaak laat deze test geen afwijkende waarde zien, maar is een bijnierstress-profiel dat op het speeksel wordt uitgevoerd en een aantal malen over de dag de cortisol meet, wel afwijkend.

 

Karakter

Als in deze rubriek zes of meer items scoort, komt u zeker in aanmerking voor een HPU-urinetest. Zet in het overeenkomstig vakje op pagina 25 een "2". Scoort u vier of vijf items, noteer dan een "1" . Bent u jonger dan 20 jaar? Zet dan met vier of vijf items toch een "2" in het vakje.

 

Gewrichtsproblemen

Als in deze rubriek vier of meer items scoort, bent u een kandidaat voor de HPU-urinetest. Zet in het overeenkomstig vakje op pagina 25 een "2". Scoort u drie items, noteer dan een "1". Als u jonger bent dan 20 jaar, mag u met drie items toch een "2" in het vakje zetten.

 

Zonlichtgevoeligheid

Als in deze rubriek vijf of meer items scoort, is het zinvol een HPU-urinetest te laten uitvoeren. Zet in het overeenkomstig vakje op pagina 25 een "2". Wanneer u vier items scoort, noteert u een "1". Jonger dan 20 jaar? Zet dan met vier items toch een "2" in het vakje.

 

Allergieën

Aangezien allergieklachten ook door andere factoren bepaald worden dan alleen door dystress zoals bij HPU, is de betekenis van deze antwoordcategorie niet groot. Hebt u hooikoorts, huisstofmijt of chronische KNO-klachten? Dan scoort u "1" punt. Bij allergie is het zinvol het totaal-IgE gehalte te laten meten. Bij chronische KNO-klachten of longemfyseem is bepaling van het alfa-1-antitrypsine gehalte zinvol. Bij veel voedselallergieën is een IgG-voedsel/schimmel screening aangewezen.

 

Histamine-gevoeligheid

Als in deze rubriek vijf of meer items scoort, kunt u de HPU-urinetest overwegen. Zet in het overeenkomstig vakje op pagina 25 een "2". Scoort u vier items, noteer dan een "1". Wie jonger is dan 20 jaar, zet met vier items toch een "2" in het vakje. Indien de HPU-urinetest een positieve uitslag oplevert, is het zinvol histamine volbloed te laten bepalen. Zeker wanneer u vermoeidheidsklachten heeft.

 

Menstruatieklachten

Menstruatieklachten kunnen van verschillende herkomst zijn. Indien u PMS-klachten heeft/had, of een pil gebruikte tegen menstruatieklachten, èn weinig bloedverlies tijdens de menstruatie dan scoort u "1" punt. Ook als de menstruatie eens langdurig is uitgebleven, noteert u "1" punt. Meisjes die nog geen menstruatie hebben en mannen scoren hier zonder meer "1" punt.

 

Zwangerschap

Deze rubriek is om begrijpelijke redenen niet opgenomen in de sleutel. Typische HPU-klachten zijn misselijkheid (na 12 weken), maagzuurproblemen aan het eind van de zwangerschap, bloedarmoede, zwangerschapssuiker, zwangerschapsvergiftiging, en problemen bij het zwanger worden. Zie de "Toelichting HPU-vragenlijst" voor verder commentaar.

 

Gewichtsproblemen

Laag gewicht

Trek van uw lengte in cm 100 af en trek hiervan nog eens het resterend getal gedeeld door tien af. Trek van dit getal nog eens vijf af. Is uw gewicht in kg lager dan dit getal, noteer dan een "1" in het bijbehorend vakje.

Een voorbeeld: uw lengte is 168 cm (168 - 100 = 68). Deel dit door tien (= 6.8 ~ 7 ) en trek dit eraf. Dit levert 61 kg op. Als uw gewicht minder is dan 56 kg noteert u een "1".

 

Hoog gewicht

Scoort u niet op een "laag gewicht", trek dan 100 van uw lengte in cm af en tel hierbij het resterend getal gedeeld door tien op. Tel hierbij nog eens vijf op. Is uw gewicht in kg hoger dan dit getal, noteer dan een "1" in het bijbehorend vakje.

Opnieuw een voorbeeld: u bent 168 cm (168 - 100 = 68). Deel dit door tien (= 6.8 ~ 7 ) en tel dit erbij op. Dat is ongeveer 75 kg. Als uw gewicht meer bedraagt dan 80 kg, noteert u een "1". In alle andere gevallen een "0".

 

Suikerproblemen

Als u in deze rubriek vijf of meer items scoort, bent u een kandidaat voor de HPU-test. Zet in het overeenkomstige vakje op pagina 25 een "1". Scoort u vier items en bent u jonger dan 20 jaar, dan noteert u eveneens een "1". U zet ook een "1" in het vakje, indien u zich houdt aan een suikervrije voeding, Candida-, diabetes- of hypoglycemie-dieet. Na een positieve HPU-test kunt u het fructosamine-gehalte laten bepalen als maat voor uw bloedglucose-spiegel.

 

Algemene gezondheidsproblemen

Verstopping, diarree, lichter gekleurde ontlasting en hoge buikpijn zijn typische klachten. Als u ten minste twee van deze kenmerken scoort, zet u een "1" in het overeenkomstige vakje. Bij diarree en verstopping kunt u het IgA-totaal gluten laten bepalen.

 

Tot slot

Tel uw totale score op. Globaal kunt u de volgende criteria hanteren:

 

zeer waarschijnlijk HPU 13 tot en met 14 punten

waarschijnlijk HPU 10 tot en met 12 punten

twijfelachtig HPU 7 tot en met 9 punten

vermoedelijk geen HPU minder dan 6 punten

 

 

 

Invulformulier

 

Hormonale regulatie [ ]

 

Karakter [ ]

 

Gewrichtsproblemen [ ]

 

Zonlichtgevoeligheid [ ]

 

Allergieën  [ ]

 

Histamine-bepaling [ ]

 

Menstruatieklachten [ ]

 

Gewichtsproblemen [ ]

 

Suikerproblemen [ ]

 

Algemene gezondheidsproblemen [ ]

 

Uw score bedraagt …. punten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________

Uit te voeren tests Zinvol

______________________________________________

HPU-urine test o o

Volbloed histamine o o

Fructosamine o o

IgA-Totaal-gluten o o

TSH o o

Progesteron o o

Cortisol o o

Insuline o o

Oestradiol o o

Testosteron o o

Totaal-IgE o o

IgG4-screening o o

Alfa-1-antrypsine o

______________________________________________________